معرفی شرکت

درباره ما
شركت تولید نیروی برق آبادان در اجرای  ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و براساس اساسنامه شماره 182278 /ت/35960/ه  مورخ 1386/11/10 مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08 تحت شماره 4967 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید و با توجه به صورتجلسه مورخ 1387/06/31 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تولید نیروی برق فعالیت رسمی خود را از تاریخ 1387/07/01 آغاز نمودکلیه اموال و دارائیهای نیروگاه آبادان نیز از تاریخ فوق الذکر از شرکت برق منطقه ای خوزستان به شرکت توانیر و سپس به شرکت تولید نیروی برق آبادان منتقل گردید.
همچنین بر اساس قرارداد شماره 3881/43 مورخ 1393/02/24 سازمان خصوصی سازی، شرکت از تاریخ 1393/12/07 به گروه خریداران شامل 1- شرکت مهندسی ری نیرو 2- شرکت گروه اقتصاد مفید 3- شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا 4- شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر 5- شرکت توسعه حفاری تدبیر 6- شرکت بازرگانی نفت پارس، واگذار شده و در تاریخ 1393/04/04 اموال و دارائیهای  نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان  از شرکت توانیر به مالکین جدید تحویل و تحول گردیده است.  


موضوع فعالیت
تولید و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات
سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه
تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت
همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت
مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برقمرتبط باشد

معرفی هیئت مدیره و سهامداران
آقای مهندس سهراب فاضلی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر
آقای مهندس سید حسن مداحی رییس هیئت مدیره و نماینده شرکت مهندسی ری نیرو 
آقای مهندس جمال الدین عزیزی نایب رییس هیئت مدیره و نماینده شرکت گروه اقتصاد مفید
آقای مهندس عبدالرضا احمدی عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت توسعه حفاری تدبیر
آقای داریوش خرمی راد عضو هیئت مدیره و نماینده شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا 

مأموریت
بهره برداری بهینه از نیروگاه با به کارگیری فناوریهای روز توسط نیروهای کارآمد و تولید برق بیشینه از طریق افزایش آمادگی با توجه به الزامات HSE

چشم انداز
قرار گرفتن در زمره پنج شرکت برتر تولید کننده برق غیر دولتی با استفاده از نیروی انسانی کارآمد و همگام با فناوری روز

ارتباط با ما

آبادان، کیلومتر 9 جاده ماهشهر،

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

تلفن تماس: 061 53332222

پست الکترونیک:

info@abadanpg.com

درباره ما

شركت تولید نیروی برق آبادان در اجرای  ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و براساس اساسنامه شماره 182278 /ت/35960/ه  مورخ 1386/11/10 مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08 تحت شماره 4967 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید