اهداف

Ratings
(0)

اهداف راهبردی شرکت

 

بر اساس سند برنامه ریزی استراتژیک شرکت، اصلی ترین اهداف مدیریت مجموعه به شرح ذیل می باشد:

  • تولید انرژی برق به صورت پایدار با رعایت کلیه استانداردها و دستورالعمل های HSE
  • بهره برداری استاندارد از واحدهای نیروگاهی و انجام به موقع و مناسب تعمیرات واحدها
  • به کارگیری فناوری های نوین و بهره‌گیری از نوآوری در افزایش تولید و راندمان نیروگاه‌
  • ارتقاء قابلیت تامین منابع مالی
  • توسعه نظام بازاریابی و فروش برق از طریق بورس انرژی و عقد قرارداد دوجانبه
  • ارتقاء سیستم‌های نظارت بر عملکرد نیروگاه