موضوع فعالیت شرکت

Ratings
(0)

موضوع فعالیت شرکت

 

  • تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
  • انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره­وری، بهینه­سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه
  • برون­سپاری عملیات اجرایی رقابت­پذیر (اعم از بهره­برداری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه­سازی تأسیسات)
  • پیش فروش انرژی برق و سایر روش­های تأمین منابع مالی از منابع داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع قانونی
  • سرمایه­گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه
  • تهیه و تأمین ابزار، ماشین­آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت
  • همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت
  • مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد.
  • رعایت قوانین و مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار عمده فروشی برق ایران