شرکت تولیدنیروی برق آبادانشرکت تولیدنیروی برق آبادان
آبادا

شرکت تولید نیروی برق آبادان (آبادا) را بهتر بشناسید

این شرکت که در سال 88 درلیست خصوصی سازی شرکت های دولتی قرار گرفته بود در سال 91 برای اولین مرتبه در لیست شرکت های فرابورس درج شده است که با توجه به عدم عرضه سهام در مهلت مقرر از این لیست حذف شده و مجددا در سال 99 به این لیست برگشته است. این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مهندسی ری نیرو(سهامی خاص) و واحد تجاری نهایی گروه ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است.

موضوع فعالیت شرکت تولید نیروی برق آبادان

موضوع اصلی فعالیت این شرکت بر اساس اساسنامه آن تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و و مقررات بازار برق به اشخاص و حقیقی و حقوقی ، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره‌وری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه، برونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر، سرمایه‌گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه و … می‌باشد. در سال 98 فعالیت اصلی شرکت تولید و فروش انرژی برق بوده است.

سرمایه و سهامداران

سرمایه شرکت در زمان ثبت 22میلیارد تومان بوده که طی چند مرحله افزایش در اردیبهشت 99 به 250 میلیارد تومان رسیده است. در این شرکت 74.99 درصد از سهام در اختیار شرکت مهندسی ری نیرو(سهامی خاص) و 25% از آن در اختیار گروه اقتصادی مفید(سهامی خاص) است.

نیروگاه

نیروگاه برق آبادان واقع در کیلومتر 9 جاده آبادان به ماهشهر از نوع نیروگاه های سیکل ترکیبی است که با سوخت گازوئیل و گاز ، در چهار واحد گازی و دو واحد بخار با ظرفیت سالانه 813.6 مگاوات فعالیت می‌کند. این دسته از نیروگاه ها نزدیک به 31 درصد از ظرفیت نیروگاهی ایران را تشکیل می‌دهند.

گالری تصاویر

با مشاهده تصاویر زیر، آبادا را بیشتر بشناسید

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان

  • شرکت تولید نیروی برق آبادان