نام کامل:مالک سایت,نام مستعار:مدیریت نیروی برق آبادان.آدرس سایت:www.www.abadanpg.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود

درباره ما

معرفی مجموعهدرباره ما
شركت تولید نیروی برق آبادان در اجرای ماده 27 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و براساس اساسنامه شماره 182278 /ت/35960/ه مورخ 1386/11/10 مصوب هیئت محترم وزیران در تاریخ 1387/04/08 تحت شماره 4967 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان آبادان به ثبت رسید و با توجه به صورتجلسه مورخ 1387/06/31 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مشترک شرکتهای تولید نیروی برق فعالیت رسمی خود را از تاریخ 1387/07/01 آغاز نمود. کلیه اموال و دارائیهای نیروگاه آبادان نیز از تاریخ فوق الذکر از شرکت برق منطقه ای خوزستان به شرکت توانیر و سپس به شرکت تولید نیروی برق آبادان منتقل گردید.
همچنین بر اساس قرارداد شماره 3881/43 مورخ 1393/02/24 سازمان خصوصی سازی، شرکت از تاریخ 1393/12/07 به گروه خریداران شامل 1- شرکت مهندسی ری نیرو 2- شرکت گروه اقتصاد مفید 3- شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا 4- شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر 5- شرکت توسعه حفاری تدبیر 6- شرکت بازرگانی نفت پارس، واگذار شده و در تاریخ 1393/04/04 اموال و دارائیهای نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان از شرکت توانیر به مالکین جدید تحویل و تحول گردیده است.


موضوع فعالیت
تولید و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی
انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء بهره وری، تعمیر و نگهداری، توسعه و بهینه سازی تأسیسات
سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه
تهیه و تأمین ابزار، ماشین آلات و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمینه فعالیت شرکت
همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت
مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت (تولید نیروی برق) مرتبط باشد


مأموریت
بهره برداری بهینه از نیروگاه با به کارگیری فناوریهای روز توسط نیروهای کارآمد و تولید برق بیشینه از طریق افزایش آمادگی با توجه به الزامات HSE

چشم انداز
قرار گرفتن در زمره پنج شرکت برتر تولید کننده برق غیر دولتی با استفاده از نیروی انسانی کارآمد و همگام با فناوری روز


برای ارسال نظر کلیک کنید

ویژه ها

پسندها

  • نظری ارسال نشده است