نام کامل:مالک سایت,نام مستعار:مدیریت نیروی برق آبادان.آدرس سایت:www.www.abadanpg.com.همکاران:espako.com
5 از 5
ورود

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان

نیروگاه سیکل ترکیبی آبادان شامل واحدهای زیر می باشد.

4 واحد گازی به ظرفیت 123.4

2 واحد بخار به ظرفیت 160

برای ارسال نظر کلیک کنید
  • نظری ارسال نشده است

ویژه ها

  • نظری ارسال نشده است

پسندها

  • نظری ارسال نشده است